Systemy Kontroli Dostępu i Rozliczenia Czasu Pracy to świetne i czasami niezbędne narzędzie dla zakładów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. Zabezpieczają przed dostępem osób obcych, chronią wyznaczone strefy i analizują zebrane dane przetwarzając je do formatu obsługiwanego przez dostępne na rynku programy księgowe.

Często systemy te wykorzystuje się do zabezpieczania pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny, biura czy serwerownie. O popularności tej metody uwierzytelniania świadczy fakt korzystania z niej na imprezach masowych, wyciągach narciarskich czy płatnych parkingach. Metody identyfikacji wymagają odpowiednich urządzeń wejściowych (skaner, czytnik, klawiatura) oraz wykonawczych (elektrozamki, zwory magnetyczne, rygle). Praca urządzeń musi brać pod uwagę przerwy w zasilaniu jak i bezawaryjność.

Podstawą działania modułu są wydzielone strefy dostępu wyposażone w urządzenia dostępowe, takie jak zamki elektroniczne, bramki, czy tripody wyposażone w dodatkowe czytniki kart zbliżeniowych. Karty te są jednocześnie indywidualnymi identyfikatorami każdego pracownika.

Moduły Kontroli Dostępu przechowują informacje o uprawnieniach każdego z pracowników do wejścia do określonych stref w zadanych przedziałach czasu. Gwarantuje to, że tylko uprawnione osoby wejdą do swojej strefy i to tylko w określonym przedziale czasu. W najprostszym przypadku może być to np. oznaczenie momentu wejścia do biurowca lub hali produkcyjnej.

W module można definiować harmonogramy otwarcia poszczególnych przejść, raportować ilość osób przebywających aktualnie w poszczególnych strefach, sprawdzać miejsce przebywania konkretnych osób. Dzięki temu można ograniczyć obecność wybranych osób w wybranych miejscach poza dozwolonymi godzinami. System pozwala obsługiwać dowolną ilości stref i dowolną ilości pracowników.